Webcast Kütüphanesi
Gelecek Etkinlikler
Evde Sağlık Hastalarında Nütrisyonel Değerlendirme

Vakalar üzerinden evde yatan hastaların malnütrisyon değerlendirmesi nasıl olmalı?

Bu hastalarda nütrisyonel tedavi başlangıcı için nasıl bir yol izlenmeli?

4 Kasım Dünya Nütrisyon Günü Özel Yayını : NÜTRİSYONDA HAYAT VAR

4 Kasım Dünya nütrisyon gününde, alanında uzman isimlerden nütrisyon ile ilgili soruların cevaplarını dinliyoruz.

Klinik Nütrisyonda Kritik İçerik: Omega-3 Yağ Asitleri

Klinik nütrisyonda Omega-3 Yağ Asitlerininin önemi nedir?

 Omega-3 Yağ Asitleri etki mekanizmaları

 Enteral Nütrisyonda Omega-3 Yağ Asitlerinin rolü

• Parenteral Nütrisyonda Omega-3 Yağ Asitlerinin rolü

 Covid-19 hastalarında Omega-3 Yağ Asitlerinin kullanımı

2'de 1 Pazartesi Nütrisyon Sorum Var

Cerrahi servisinde parenteral nütrisyona ihtiyaç duyan 60 yaşındaki hasta olgusu üzerinden aşağıdaki sorulara cevap arıyoruz.

• Bu hastaya nütrisyonel yaklaşımınız ne olurdu?

• Hangi ürünü, ne zaman, hangi dozda, hangi yolla kullanırsınız?

2'de 1 Pazartesi Nütrisyon Sorum Var

Yoğun Bakım servisinde parenteral nütrisyona ihtiyaç duyan 75 yaşındaki hasta olgusu üzerinden aşağıdaki sorulara cevap arıyoruz.

• Bu hastaya nütrisyonel yaklaşımınız ne olurdu?

• Hangi ürünü, ne zaman, hangi dozda, hangi yolla kullanırsınız?

2'de 1 Pazartesi Nütrisyon Sorum Var

İç Hastalıkları ve Geriatri servislerinde sık karşılaşılan, çoklu komorbiditesi olan diyabet hastasının nütrisyonel ihtiyaçlarına öncesinde sorulan olgu üzerinden cevap arıyoruz.

• Bu hastaya nütrisyonel yaklaşımınız ne olurdu?

• Hangi ürünü, ne zaman, hangi dozda, hangi yolla kullanırsınız?

Nütrisyonun Seyir Defteri Cerrahi - 2
•Kanser hastalarının perioperatif nütrisyonel tedavisi sırasında proteinlerin önemi nedir?
•İnflamatuvar barsak hastalıkları olan hastalarda intestinal yetmezlik sendromları ve bu hasta grubunda nütrisyonel destek konusunda bizi bekleyen zorluklar ne olabilir?
Klinik Pratiğimizde Vakalar ile Nütrisyon

Vaka örnekleri üzerinden klinik pratikte inme ve Alzheimer hastalarında nütrisyonel yaklaşım nasıl olmalı sorusuna cevap arıyoruz.

Nütrisyonun Seyir Defteri Cerrahi - 1
•Kanser hastalarının perioperatif nütrisyonel tedavisi sırasında protokolün ön sırası olarak düşünülen proteinlerin önemi nedir?
•Cerrahide ve onkolojide lipidlerin ve omega 3 yağ asitlerinin önemi nedir?
•Özofagus ve mide kanserlerinde, hastaların preoperatif olarak değerlendirmeleri ve tedavileri nasıl planlanmalıdır?
2'de 1 Pazartesi Nütrisyon Sorum Var

Günlük pratikte sık karşılaşılan bir olgu olan erken evre Alzheimer hastasının nütrisyonel ihtiyaçlarına öncesinde sorulan soru üzerinden cevap arıyoruz. 29 Mart yayını sorumuz unutkanlık ve uyku düzensizliği yakınması ile nöroloji polikliniğine gelen 65 yaşında kadın hasta üzerine.

• Bu hastaya nütrisyonel yaklaşımınız ne olurdu?

• Hangi ürünü, ne zaman, hangi dozda, hangi yolla kullanırsınız?

Nütrisyonun Seyir Defteri Medikal Onkoloji-2
•Onkoloji hastasında malnütrisyon ve kaşeksi sıklığı nedir?
•Hangi nütrisyonel tedavi, hangi onkoloji hastasına kullanılmalıdır?
•Nütrisyonel tedavi sürecinde nütrisyonel takip ve tedavi uyumu nasıl yapılmalıdır?
2'de 1 Pazartesi Nütrisyon Sorum Var

Günlük pratikte sık karşılaşılan nörolojik hastaların nütrisyonel ihtiyaçlarına öncesinde sorulan olgu üzerinden cevap arıyoruz. 15 Mart yayını sorumuz yedi yıldır Alzheimer tanısı ile izlenen, 86 yaşında kadın hasta üzerine;

• Bu hastaya nütrisyonel yaklaşımınız ne olurdu?

• Hangi ürünü, ne zaman, hangi dozda, hangi yolla kullanırsınız?

Nütrisyonun Seyir Defteri Medikal Onkoloji-1
•Onkoloji hastasında nütrisyonel tedavi sağkalımı artırır mı?
•Onkoloji hastasında hangi beslenme tedavileri uygulanabilir?
•Onkoloji hastasında Omega-3 yağ asiti kullanım gereksinimi var mıdır?
Tedavinin Ötesinde Tükenmişlik ve Meslek Aşkı
Covid-19 pandemisi birçok hasta ve hekimi hem psikolojik hem de fiziksel açıdan etkiledi.
“Tedavinin Ötesinde Tükenmişlik ve Meslek Aşkı” sohbet yayınımızda nörolog Prof. Dr. Demet Özbabalık Adapınar pandemi deneyimlerini paylaşırken, psikiyatrist Prof. Dr. Nesrin Dilbaz ise bu zorlu sürecin hekim ve hastalar üzerindeki psikolojik etkilerini ve bunlarla nasıl başa çıkabileceğimizi anlatıyor.
 
Özofagus Kanseri Tedavisinde Nütrisyonel Seyir "Olgu Sunumu"
•Gerçek bir özofagus kanseri vaka örneği
•Özofagus kanseri tedavisinde, nütrisyon tedavisi toplam tedavi seyrini nasıl etkiler?
2'de 1 Pazartesi Nütrisyon Sorum Var

Günlük pratikte sık karşılaşılan nörolojik hastaların nütrisyonel ihtiyaçlarına öncesinde sorulan olgu üzerinden cevap arıyoruz.

21 Aralık yayını sorumuz nazogastrik tüp takılı olan disfaji hastasının beslenme durumu üzerine üzerine.

2'de 1 Pazartesi Nütrisyon Sorum Var

Günlük pratikte sık karşılaşılan nörolojik hastaların nütrisyonel ihtiyaçlarına öncesinde sorulan olgu üzerinden cevap arıyoruz. 7 Aralık yayını sorumuz dört ay önce inme geçiren, Covid-19 nedeniyle kontrollere getirilmeyen 67 yaşındaki hasta üzerine.

• Bu hastada nütrisyonel değerlendirme sonuçlarınız nelerdir?

• Nütrisyonel tedavide nasıl bir yol izlersiniz?

• Özellikle tercih edeceğiniz bir ürün içeriği var mıdır?

2'de 1 Pazartesi Nütrisyon Sorum Var

Günlük pratikte sık karşılaşılan nörolojik hastaların nütrisyonel ihtiyaçlarına öncesinde sorulan olgu üzerinden cevap arıyoruz. 23 Kasım yayını sorumuz sekiz yıldır Alzheimer hastalığı tanısıyla izlenen 78 yaşında erkek hasta üzerine;

• Bu hastaya nütrisyonel yaklaşımınız ne olurdu?

• Hangi ürünü, ne zaman, hangi dozda, hangi yolla kullanırsınız?

Nütrisyonun İzi Var

• Kanser hastasının beslenmesi neden önemli? Beslenme tedavisi kanser hastalarında sağ kalımı arttırır mı?

• Yaşlı hastalarda malnütrisyon sıklığı nedir? Beslenme tedavisi hayat kalitesini ne kadar etkiler?

• Yetersiz beslenme ve hastaların psikolojik durumları birbirlerini nasıl etkiler? Özellikle COVID pandemisi günlerinde bu etkileşim artmış mıdır?

Onkoloji Hastalarının Nütrisyon Yönetimi

• Onkoloji Hastalarında Nütrisyonel Tedavi Stratejileri: Kılavuzlar Ne Diyor?

• Onkoloji Hastalarında Balık Yağı ve Glutaminin Yeri: Kime, Ne Zaman, Ne Kadar?

• Olgu Sunumu: Cerrahi Onkoloji Hastasında Perioperatif Dönem

Geriatrik Hastalarda Pandemi Süreci: Tedavide Mükemmeli Hedeflemek, En İyiyi Başarmak

• Geriatrik hastalar: Pandemi deneyimlerimiz ve Türkiye’den veriler.

• Covid-19 tedavi sürecinde nütrisyonun önemi nedir?

Covid-19 Sürecinde EAN’ye Uzaktan Bakış – 1 Alzheimer

EAN 2020 kongresinde demans hastaları özelinde neler anlatıldı?

EAN 2020 kongresi özetlerinin yer aldığı yayında yaşlanma ve demans ilişkisi, alzheimer dışı patalojiler ve demans hastalarında beslenmenin önemi konularına yer veriliyor.

Covid-19 Sonrası Yeni Normallerimiz

• Cerrahi Endikasyonlarda ve Tedavilerde Neler Değişiyor?

• Onkoloji Endikasyonlarında ve Tedavilerinde Neler Değişiyor?

• Onkoloji ve Cerrahide Beslenme Yönetimi Nasıl Devam Edecek?

Onkolojide Hasta Merkezli Bakımın Anahtarı: Nütrisyon Tedavisi

Onkolojide Hasta Merkezli Bakımın Anahtarı: Nütrisyon Tedavisi

• Onkolog Bakış Açısı : Perspektiflerin Değişim Zamanı

• Cerrah Bakış Açısı: Optimal İyileşme İçin Beslenme Terapisinin Önemi

• Hastanız Omega-3 Yağ Asidi İçeren Beslenmeden Nasıl Yararlanabilir?

COVİD-19 Gündeminde Geriatrik Hastalar: Teoriden Öneriye

• Covid-19 geriatrik hastalarının yoğun bakım öncesi, yoğun bakım esnasında ve yoğun bakım sonrası iyileşme sürecinde tedavi aşamalarını anlatan ve bu tedavi aşamalarında hastaların beslenme ihtiyaçlarına yer veren program, KEPAN Derneği başkanı Prof. Dr. Osman Abbasoğlu moderatörlüğünde gerçekleşiyor.

Covid-19 Hastası: Yoğun Bakımdan Taburcu Olana Kadar Dünyadan Deneyimler

• Covid-19 hastalarının yoğun bakım sürecinden taburcu olana kadar geçirdikleri dönemde kazanılan deneyimler A.B.D., Çin, İspanya, Filipinler ve İngiltere’den sunumlar ve ortak panel ile aktarılıyor.

Covid-19: Kritik Hastalıktan Sonra İyileşme Yolunda Beslenme Nasıl Optimize Edilir?

Covid-19: Kritik hastalıktan sonra iyileşme yolunda beslenme nasıl optimize edilir?

• COVID-19 hastalarında yoğun bakım sonrası ve uzun dönem iyileşme için pratik rehberler

• Entübasyon sonrası etkili tedavi

• Önemli rehabilitasyon müdahaleleri

Covid-19 Pandemisi Esnasında Kanser Hastası ve Radyoterapi

Pandemi Döneminde:

• Radyoterapi Merkezleri Nasıl Etkilendi?

• Radyoterapi Uygulamalarında Neler Değişti?

• Kanser Hastasının Beslenme Kararları Nasıl Olmalı?

• Kanser Hastalarında Oluşan Psikolojik Durumlar Neler?

Kritik Covid-19 Hastaları Nasıl Beslenmeli?

Kritik Covid-19 Hastaları Nasıl Beslenmeli?  Teorik Önerilerden, Yatakta Tedaviye; Her zamanki beslenme pratiğine meydan okunduğunda dikkat edilmesi gerekenler.

• Uluslararası Beslenme Topluluklarından Rehberlik

• İspanya ve İtalya’dan Çıkarılan Dersler

Dünya Nütrisyonu Günü Özel Yayını

Dünya Nütrisyonu Günü Özel Yayını :

• Kanser Hastasında Karşılaşılan Beslenme Sorunları Nelerdir?

• Yaşlı Hastada Karşılaşılan Beslenme Sorunları Nelerdir?

• Oral Tamamlayıcı Ürünler Ne Zaman Ve Nasıl Kullanılmalıdır?

Kronik Hastada Beslenme Desteğinde Kritik İçerik

• Kronik Hastalık Nedir?

• Kronik Hastada Beslenme Nasıl Olmalıdır?

Günlük Nöroloji Pratiğinizde Nütrisyon Tedavisinde Küçük İpuçları

• Günlük Nöroloji Pratiğinizde Nütrisyon Tedavinde Küçük İpuçları

Yaşlılarda Sağlıklı Beslenme Nasıl Olmalı?

• Yaşlılarda Sağlıklı Beslenme Nasıl Olmalı?

• Yaşlı Populasyonun Hayat Kalitesini Nasıl Arttırabiliriz?

Onkoloji Hastalarında Nütrisyonel Tedavi Modaliteleri

• Onkoloji Hastasında Nütrisyonel Yönetim Nasıl Olmalı?